Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
REJESTRY/EWIDENCJE/ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
A A A

Rejestry/ewidencje/archiwa
prowadzone przez
Wydział Infrastruktury

Lp Nazwa rejestru/ewidencji/archiwum Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru/ewidencji/archiwum Oddział
1 Rejestr spraw wpływających Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
2 Rejestr decyzji i postanowień Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
3  Rejestr – Kontrola rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
4  Współdziałanie z Radą Ministrów, ministrami i kierownikami urzędów centralnych Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
5  Współdziałanie z organami Wojewódzkiej Administracji Zespolonej i Niezespolonej Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
6  Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
7  Współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Specjalistycznej Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Gospodarki i Transportu, Oddział Ogólny, Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
8  Współdziałanie z wydziałami własnego urzędu Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Specjalistycznej Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Gospodarki i Transportu, Oddział Ogólny, Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
9  Skargi dotyczące zadań i działalności organów samorządu terytorialnego, także realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej
10  Skargi i wnioski przekazywane wg właściwości Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Specjalistycznej Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Gospodarki i Transportu, Oddział Ogólny, Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
11  Ruch budowlany Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej
12  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej
13  Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Gospodarki i Transportu
14  Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Dane z rejestru są udostępnione na stronie internetowej MUW

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Oddział Gospodarki i Transportu
15  Ewidencja ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe lub jednostki resortu spraw wewnętrznych Dane w ograniczonym zakresie mogą być udostępniane na wniosek zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Gospodarki i Transportu
16  Ewidencja instruktorów techniki jazdy Dane w ograniczonym zakresie mogą być udostępniane na wniosek zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Gospodarki i Transportu
17  Rejestr „List kandydatów zarejestrowanych w zlikwidowanych związkach spółdzielni mieszkaniowych” – prowadzony w formie:
- rejestrów książkowych,
- elektronicznej
Na podstawie oryginałów wniosków rejestrowych z lat 1975 - 1992
1. osobiste zgłaszanie się osoby zainteresowanej – posiadanie książeczki mieszkaniowej PKO
2. wystawianie zaświadczeń o rejestracji i wysyłanie drogą pocztową na adres wskazany w podaniu (piśmie) zainteresowanej i uprawnionej osoby lub instytucji (sądy, prokuratury)
3. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Oddział Ogólny, Delegatura w Radomiu
18  Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu PAPIRUS - 2000 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Specjalistycznej Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Gospodarki i Transportu, Oddział Ogólny, Delegatura w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
19  Rejestr wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno - Budowlanej
20  Rejestr decyzji RDOŚ Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno - Budowlanej
21  Rejestr  dzienników budowy 2009 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno - Budowlanej
22  Rejestr RWD - GUNB Bezpośrednio na serwerze GUNB, brak możliwości udostępnienia danych osobom trzecim Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-10 14:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-03-01 10:57:10 Osoba udostępniająca informację: Robert Stosio
Czas modyfikacji informacji: 2014-11-10 14:44:22 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 5726