Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI BKO-II
A A A

Oddział Zarządzania Kadrami BKO-II

Kierownik:

Aleksandra Chodań
Telefon: 22 695 60 32
Fax: 22 695 63 83
pokój nr 175
e-mail: achodan@mazowieckie.pl

Informacje o naborze: tel. 22 695 63 10, pokój nr 177

Informacje obejmujące organizację w Urzędzie praktyk studenckich: tel: 22 695 61 34, pokój nr 177

Informacje obejmujące organizację w Urzędzie staży dla bezrobotnych, tel: 22 695 61 34, pokój 177

Informacje obejmujące tematykę szkoleń dla pracowników Urzędu: tel: 22 695 63 83, pokój nr 173

Zakres działania BKO-II:

 1. Realizacja zadań wynikających z polityki kadrowej Wojewody i Dyrektora Generalnego;
 2. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
  w Urzędzie;
 3. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie naborów na wolne stanowiska pracy
  w Urzędzie;
 4. Koordynacja całokształtu prac związanych z procesem opisów i wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie, w tym obsługa organizacyjna i koordynacja prac zespołu wartościującego;
 5. Wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
  w tym:
  a) monitorowanie opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej,
  b) opracowywanie i realizowanie planów szkoleń dla pracowników Urzędu,
  c)  organizowanie szkoleń i innych form rozwoju zawodowego pracowników Urzędu,
  d) prowadzenie ewidencji szkoleń, studiów oraz środków finansowych wykorzystanych na te cele,
  e)  analizowanie ocen szkoleń i ich efektywności,
  f)   organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu;
 6. Organizowanie służby przygotowawczej na platformie e-learningowej dla pracowników urzędów, z którymi Urząd podpisał stosowne porozumienia;
 7. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem praktyk, staży
  i wolontariatu w Urzędzie;
 8. Redagowanie Wewnętrznego Biuletynu Informacyjnego Dyrektora Generalnego;
 9. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania funduszem wynagrodzeń, w tym opracowywanie planów i propozycji podziału funduszu płac.
Czas wytworzenia informacji: 2014-10-16 14:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-07 10:22:24 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-16 14:20:58 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 37024