Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GRUNTU W DZIELNICY URSYNÓW (UL. KLARNECISTÓW)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w  drodze decyzji, że grunt położony w Warszawie Dzielnicy Ursynów, oznaczony jako projektowane działki ewidencyjne nr nr: 33/6 o pow. 0.0026 ha z obrębu 1-09-59, 36/10 o pow. 0.0119 ha z obrębu 1-09-59 oraz 73/12 o pow. 0.0071 ha z obrębu 1-09-52 zajęty pod drogę gminną – ulicę Klarnecistów, stał się z dniem 1.01.1999r. własnością Gminy Warszawa Ursynów. Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-II.7533.785.2011.DK.

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-28 10:39:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-28 10:40:16 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1216