Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ – DROGĘ POWIATOWĄ - GMINA BULKOWO (OBR. SZASTY) I GMINA BODZANÓW (OBR. MĄKOLIN), DZ. NR 64 O POW. 0,76 HA, DZ. NR 129 O POW. 4,74 HA
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone są na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia w drodze decyzji, przez Powiat Płocki  prawa własności gruntów zajętych pod  drogę publiczną – drogę powiatową nr 31232 „Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów ” położonych w gm. Bulkowo ( obr. Szasty ) i gm. Bodzanów ( obr. Mąkolin ) oznaczonych  jako

  • działka nr 64  o pow. 0,76 ha
  • działka nr 129  o pow. 4,74 ha


Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, pok. 308 (tel. 24 235 11 21) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Niniejsze sprawy prowadzone są  pod sygnaturą : SPN-P.7533.93.2015 i SPN-P.7533.96.2015.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-13 14:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-13 14:23:44 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 19