Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI -GMINA SOLEC NAD WISŁĄ, OBRĘB DZIURKÓW, DZ. NR: 350/1, 379/1, 398/3, 545/1, 590/1, 636/1, 643/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 687 ze zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.)

– informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Solec nad Wisłą, w obrębie Dziurków, oznaczone jako działki: nr 350/1 o powierzchni 0,0524 ha, nr 379/1 o powierzchni 0,0652 ha, nr 398/3 o powierzchni 0,0152 ha, nr 545/1 o powierzchni 0,0657 ha, nr 590/1 o powierzchni 0,0787 ha, nr 636/1 o powierzchni 0,0574 ha i nr 643/1 o powierzchni 0,0068 ha, które posiadają nieuregulowany stan prawny.

Powyższe nieruchomości zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205/R/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., znak WI-R.7820.2.1.2014.EK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wiśle” – kategoria obiektów budowlanych IV, XXV, XXVI, XXVIII stały się własnością Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 210.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-07 09:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-07 09:29:07 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 24