Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ (11-15)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną –  część drogi wojewódzkiej nr 559 / Lipno – Jasień – Brudzeń Duży – Sikórz - Płock /, położonych w obrębie Maszewo jednostka ewidencyjna m. Płock oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki:

- nr 35 o pow. 1,2443 ha

- nr 37 o pow. 0,4135 ha

- nr 53 o pow. 0,3672 ha

- nr 94 o pow. 0,2214 ha

- nr 122 o pow. 0,5615 ha,

stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 249/P/2012 do Nr 253/P/2012 (znak SPN-P.7533.11-15.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-03 12:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-03 12:53:58 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1170