Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ UCHYLAJĄCEJDECYZJĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 1019/09 Z DNIA 9 CZERWCA 2009 R. SPRAWIE NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM I USTA
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuje, że została wydana przez  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  decyzja  BOI-7z-781-O-547/09 z dnia 10 sierpnia 2012 r. uchylająca decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 1019/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. znak SPN.III.RK.77240-483/07 w sprawie nabycia przez Skarb Państwa, na cel publiczny  budowa autostrady płatnej A2 – odcinek III przebiegający przez województwo mazowieckie – od m. Grodzisk Mazowiecki (węzeł „Tłuste”) do m. Pruszków (węzeł „Pruszków”) – nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Brwinów, obręb Koszajec, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 2/1 o pow. 0,1984 ha i nr 3/1 o pow. 0,1985 ha i ustaleniu odszkodowania.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pokój nr 221.

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-27 15:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-27 15:22:54 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1000