Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (DZ. NR 20, 26,34) (DZ. NR 74, 81, 477/1)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Sierpecki prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną –  część drogi powiatowej: nr 31157 „Szumanie – Bielsk” (obecnie: nr 3759)

położonych w gminie Zawidz oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki:

- nr 20 o pow. 3,2100 ha (obręb Petrykozy),

- nr 26 o pow. 2,8000 ha (obręb Słupia),

- nr 34 o pow. 3,6500 ha (obręb Gutowo Stradzyno),

stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 311/P/2012 do Nr 313/P/2012 (znak SPN-P.7533.92-94.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Sierpecki prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną –  część drogi powiatowej: nr 31109 „Rościszewo - Września” (obecnie: nr 3712W)

położonych w gminie Rościszewo oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki:

- nr 74 o pow. 3,1000 ha (obręb Polik),

- nr 81 o pow. 0,8500 ha (obręb Rościszewo),

- nr 477/1 o pow. 1,5300 ha (obręb Września),

stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 314/P/2012 do Nr 316/P/2012 (znak SPN-P.7533.106-108.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-26 13:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-26 13:18:26 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1123