Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
REJESTRY/EWIDENCJE/ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ PRAWNY
A A A

Rejestry/ewidencje/archiwa prowadzone przez Wydział Prawny

Lp Nazwa rejestru/ewidencji/archiwum Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru/ewidencji/archiwum Oddział
1

Rejestr Zarządzeń Wojewody

rejestr

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Organizacyjno - Legislacyjny
2

Rejestr Rozporządzeń Wojewody

rejestr

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Organizacyjno - Legislacyjny
3 Rejestr Obwieszczeń Wojewody  Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Organizacyjno - Legislacyjny
4 Rejestr Pełnomocnitw Procesowych udzielanych przez Wojewodę  Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Organizacyjno - Legislacyjny
5 Rejestr Porozumień Zawieranych przez Wojewodę  Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Organizacyjno - Legislacyjny
6 Centralny Rejestr Skarg do Sądu Administracyjnego  Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Organizacyjno - Legislacyjny
7 Reportorium Spraw Sądowych  Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Organizacyjno - Legislacyjny
8 Wydziałowy rejestr skarg i wniosków  Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Organizacyjno - Legislacyjny
9 Ewidencja wzorów podpisów i pieczęci tłumaczy przysięgłych  Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Organizacyjno - Legislacyjny
10 Ewidencja aktów prawnych podlegających nadzorowi  Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów
11 Archiwum Dziennika Urzędowego  Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
12 Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz 1243) Organizacyjno-Legislacyjny

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-13 14:42:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-22 14:00:04 Osoba udostępniająca informację: Daniel Koleński
Czas modyfikacji informacji: 2012-06-13 14:44:04 Osoba modyfikująca informację: Beata Darnowska
  ilość odwiedzin: 3574