Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU SPRAW CUDZOZIEMCÓW
A A A

Zakres działania Wydziału Spraw Cudzoziemców:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o obywatelstwie polskim.
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji zaproszeń.
 6. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wydawanie cudzoziemcom kart pobytu i dokumentów podróży.
 8. Wydawanie decyzji o wydaleniu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Wydawanie postanowień o zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub aresztu w celu wydalenia.
 10. Nakładanie kar administracyjnych na przewoźników.
 11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji, Komendanta Oddziału Straży Granicznej lub komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej, o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Przeprowadzanie kontroli pobytu cudzoziemców.
 13. Prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu obywateli państw członkowskich: Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu obywatelstwa i legalizacji pobytu cudzoziemców.
 15. Współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu obywatelstwa i legalizacji pobytu cudzoziemców.
Czas wytworzenia informacji: 2010-01-06 15:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Lewandowski
Czas udostępnienia informacji: 2009-08-03 11:56:06 Osoba udostępniająca informację: Michał Lewandowski
Czas modyfikacji informacji: 2010-01-06 15:55:44 Osoba modyfikująca informację: Michał Lewandowski
  ilość odwiedzin: 1984