Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt zajęty pod drogi publiczne –  drogi gminne:

 

- nr 31343 / Gostynin – Zwoleń – Korzeń do drogi nr 577/ - nowy  nr  drogi  1452 W, oznaczony jako działki: nr 263/1 o pow. 6,59 ha, nr 263/2 o pow. 0,0085 ha  i nr 263/3 o pow. 0,0052 ha, położone w obrębie Zdwórz,

- nr 31339 / Łąck – Władysławów/ - nowy nr drogi 2977 W, oznaczony jako działki: nr 95/3 o pow. 0,0135 ha, nr 95/4 o pow. 0,3307 ha, nr 96/1 o pow. 0,0138 ha, nr 96/2 o pow. 0,76 ha, nr 32/10 o pow. 0,0232 ha, nr 32/11 o pow. 0,2146 ha, położone w obrębie Łąck,

-  nr 31336 / Zofiówka – Wincentów/ - nowy nr drogi 2976 W, oznaczony jako działki:  nr 1063/1 o pow. 1,49 ha, nr 1063/2 o pow. 0,2235 ha, położone                   w obrębie Łąck,

-  nr 31341 /Szczawin Kościelny – Smolenta - Korzeń/- nowy nr drogi 1451 W, oznaczony jako działki: nr 581/1 o pow. 0,1776 ha i nr 581/2 o pow. 1,74 ha, położone w obrębie Wola Łącka, jednostka ewidencyjna Łąck – Gmina Wiejska.

, stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Płockiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 2623143). 

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.75.2012, SPN-P.7533.77-78.2012, SPN-P.7533.62-67.2012

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08 08:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-08-08 08:22:43 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1139