Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ OGÓLNY BAB.VIII
A A A

Oddział Ogólny BAB-VII

Kierownik:

Tomasz Szymchel
tel. 22 695 61 14
fax. 22 695 60 62
e-mail: tszymchel@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. realizacja zadań dotyczących organizacji i funkcjonowania Biura z zakresu:
  • zapewnienie  prawidłowego  obiegu korespondencji,
  • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków związanych z działalnością Biura oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem,
  • obsługa sekretariatu;
 2. prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich pracowników Biura;
 3. współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie spraw kadrowych i dyscypliny pracy dotyczących pracowników Biura;
 4. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników Biura;
 5. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem ogłoszeń prasowych na potrzeby MUW
 6. współuczestniczenie przy opracowywaniu rocznych planów pracy i nadzór nad ich realizacją przez poszczególne komórki organizacyjne Biura, także przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych planów; 
 7. wykonywanie analiz związanych z Kartami Realizacji Zadań Oddziałów Biura;
 8. wykonywanie analiz, zestawień i sprawozdań związanych z zakresem działania Biura, w tym prowadzenie projektu „Kultura Przejrzystości i Skrzętności Kosztów”;
 9. przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego związanych z działalnością Biura przy współpracy z Oddziałami;
 10. nadzór nad przekazywaniem dokumentacji archiwalnej Biura do archiwum zakładowego;
 11. zlecanie niszczenia wytwarzanej w Urzędzie dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 12. redakcja i wprowadzanie informacji z zakresu działania Biura do BIP, Intranetu i na stronę internetową Urzędu;
 13. zamawianie pieczęci i stempli do celów służbowych zgodnie ze zleceniami składanymi przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz rozliczanie faktur z tym związanych;
 14. prowadzenie rejestru wydanych i zwracanych pieczęci i stempli a także przygotowywanie wykazów i protokółów do likwidacji nieaktualnych lub zużytych pieczęci oraz  stempli służbowych Urzędu;
 15. zlecanie zewnętrznym biurom tłumaczeń tekstów do tłumaczenia przysięgłego zgłaszanych przez Wydziały Urzędu;
 16. prowadzenie obsługi logistyczno-technicznej spotkań, narad oraz imprez okolicznościowych;
 17. prowadzenie spraw związanych z wynajmem sal konferencyjnych Urzędu.
 18. współudział w pracach nad projektem budżetu dysponenta III stopnia na kolejne lata budżetowe, współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia;
 19. sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby Kierownictwa Urzędu i Kierownictwa Wydziału;
 20. współudział w opracowaniu budżetu zadaniowego w ramach środków dysponenta III stopnia jako narzędzia do wykonywania zadań wydziałów Urzędu;
 21. koordynowanie przygotowywania oraz przygotowywanie  informacji i wyjaśnień dla jednostek prowadzących kontrole wykonania budżetu;
 22. koordynowanie spraw dotyczących zmian w planach wydatków dysponenta III stopnia, w tym kontrola zgodności dokonywanych zmian;
 23. zatwierdzanie do wypłaty  zwrotów i innych wypłat z konta dochodów budżetowych  w dziale 750 klasyfikacji budżetowej oraz wydatków z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, bieżących wydatków budżetowych;
 24. realizacja zadań w  zakresie pełnomocnictw  udzielonych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego Urzędu.

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-30 13:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-04-02 13:33:36 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2012-05-09 14:40:23 Osoba modyfikująca informację: Bartłomiej Kozłowski
  ilość odwiedzin: 32049