Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO.
A A A

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

 

 

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Stare Babice w obrębie 0003-Blizne Łaszczyńskiego, oznaczone jako działki:

-       nr 195/2 o pow. 0,0793 ha (decyzja nr 938/12 z dnia 12 czerwca 2012 r.),

-       nr 195/4 o pow. 0,1436 ha (decyzja nr 939/12 z dnia 12 czerwca 2012 r.),

-       nr 195/8 o pow. 0,0739 ha (decyzja nr 940/12 z dnia 12 czerwca 2012 r.),

-       nr 245/4 o pow. 0,0587 ha (decyzja nr 941/12 z dnia 12 czerwca 2012 r.),

-       nr 245/5 o pow. 0,0321 ha (decyzja nr 942/12 z dnia 12 czerwca 2012 r.),

-       nr 259/2 o pow. 0,0318 ha (decyzja nr 943/12 z dnia 12 czerwca 2012 r.),

-       nr 260/2 o pow. 0,0315 ha (decyzja nr 944/12 z dnia 12 czerwca 2012 r.),

-       nr 260/4 o pow. 0,0312 ha (decyzja nr 945/12 z dnia 12 czerwca 2012 r.),

które stały się z mocy prawa własnością województwa mazowieckiego w związku z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 7/09 z dnia 6 listopada 2009 r. znak WIŚ.II.PG.7119-D/329/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa – Leszno na 2 odcinkach: od granicy m.st. Warszawy do granicy opracowania węzła „Warszawska” z drogą S-8, tj. od km 6+025 do km 6+127 oraz od granicy opracowania węzła „Warszawska” z drogą S-8, tj. od km 6+498 do km 6+740 na terenie gminy Stare Babice, powiatu warszawskiego zachodniego, województwa mazowieckiego”

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pokój nr 241.

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-14 08:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-14 08:33:47 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1255