Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
A A A

Nr karty informacyjnej:

KI-WSO/01

Zatwierdził:

Katarzyna Prus-Stachyra, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

dnia:

06-02-2015

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa
Tel. 22 695 66 01/695 66 02
www.mazowieckie.pl

SPRAWA:

Wydawanie dokumentów paszportowych

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 268, z póź. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. nr 152, poz 1026 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. nr 25, poz. 126);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L nr 385 z dnia 29 grudnia 2004 r., str. 1);
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie;
 7. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

SPIS TREŚCI:

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. W Oddziale Paszportów - w wyznaczonych punktach obsługi paszportowej:
 2. W delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w:

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU PASZPORTOWEGO

 1. Dla osoby pełnoletniej
 2. Dla osoby małoletniej

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

OPŁATY

 1. W przypadku osób pełnoletnich
 2. W przypadku osób małoletnich

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY

TRYB ODWOŁAWCZY

INFORMACJE DODATKOWE

UWAGI

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

INFOLINIA PASZPORTOWA: 22 695 73 88

 1. W Oddziale Paszportów - w wyznaczonych punktach obsługi paszportowej:
  • Referat Paszportów nr 1:
   00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11
   Wejście "C" - składanie wniosków
   Wejście "B" - wydawanie dokumentów paszportowych
   Telefon: 22 695 73 88
   Fax: 22 695 73 45
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy:
  1. 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29
            Telefon: 22 695 73 88
            Fax: 22 373 30 53
            Godziny pracy:
            poniedziałek: 10.00 – 17.30
            wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Referat Paszportów nr 2:
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy:
   01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70
   Telefon: 22 695 73 88
   Fax: 22 533 78 68
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie m. st. Warszawy:
   02-015 Warszawa, pl. Starynkiewicza 7/9
   Telefon: 22 695 73 88
   Fax: 22 443 26 03
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy:
   01-627 Warszawa, ul. Słowackiego 6/8
   Telefon: 22 695 73 88
   Fax: 22 207 14 32
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Referat Paszportów nr 3:
   03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10
   Telefon: 22 695 73 88
   Fax: 22 619 49 80
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy:
   03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
   Telefon: 22 695 73 88
   Fax: 22 338 00 29
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Referat Paszportów nr 4:
   02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
   Telefon: 22 695 73 88
   Fax: 22 855 09 75
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Legionowie:
   05-120 Legionowo, ul. Józefa Piłsudskiego 41                       
   Infolinia paszportowa: 22 695 73 88
   Telefon: 22 774 33 03
   Fax: 22 774 33 03
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 8.00 – 18.00
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Mińsku Mazowieckim:
   05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3, pok. 104
   Infolinia paszportowa: 22 695 73 88Telefon: 22 695 73 88
   Fax: 25 759 87 02
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 8.00 – 16.30
   wtorek, środa, czwartek: 8.00 – 15.30
   piątek: 8.00 – 14.30
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku:
   05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5
   Infolinia paszportowa: 22 695 73 88
   Telefon: 22 788 09 09
   Fax: 22 788 09 09, 22 710 11 71 (starostwo)
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 9.00 – 16.45
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim:
   05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, pok. 12
   Infolinia paszportowa: 22 695 73 88
   Telefon: 22 733 72 16
   Fax: 22 733 73 16
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 9.00 – 16.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Piasecznie:
   05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
   Infolinia paszportowa: 22 695 73 88Telefon: 22 737 11 59
   Fax: 22 737 11 59, 22 737 11 58 (sekretariat)
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 8.00 – 17.10
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.40
   przerwa w godz.: 13.00 – 13.20
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Pruszkowie:
   05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
   Infolinia paszportowa: 22 695 73 88Telefon: 22 738 14 97,98
   Fax: 22 738 14 52
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 8.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Wołominie:
   05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pok 26
   Infolinia paszportowa: 22 695 73 88
   Telefon: 22 776 44 97, 22 787 43 03 wew. 145
   Fax: 22 787 34 19, 22 776 50 93
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 9.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
 2. W oddziałach Spraw Obywatelskich - w delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w:
  • Ciechanowie:
   06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
   Telefon: 23 671 93 53
   Fax: 23 672 20 69
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Ostrołęce:
   07-410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 15
   Telefon: 29 746 62 74, 75
   Fax: 29 746 62 78
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Płocku:
   09-402 Płock, ul. 3 Maja 16
   Telefon: 24 235 11 08
   Fax: 24 235 11 18
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Radomiu:
   26-600 Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53
   Telefon: 48 362 06 12, 48 362 04 31
   Fax: 48 362 06 10
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • Siedlcach:
   08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38
   Telefon: 25 644 71 65
   Fax: 25 644 76 23
   Godziny pracy:
   poniedziałek: 10.00 – 17.30
   wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY :

Informacje ogólne:

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiści, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • wniosek o wydanie dokumenty paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustawionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;
 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Osoba małoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy składaniu dla niej wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

 1. dla osoby pełnoletniej:
  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (do pobrania w punktach paszportowych) - wypełniony czytelnie, (drukowanymi literami), podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.
  • kolorowa fotografia paszportowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
    • wyjątki:
     • fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami - osoby z wadami wzroku (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na nabytą lub wrodzoną wadę wzroku);
     • fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie zakrywa ani nie zniekształca owalu twarzy – jedynie osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP);
     • osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej w wymienionymi powyżej wymogami w zakresie wizerunku osoby, może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciagu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, majacą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy  do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
  • ważny dokument paszportowy lub w przypadku jego nieposiadania ważny dowód osobisty - jako dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie – do wglądu;
  • dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej, np. legitymacja studencka, legitymacja emeryta/rencisty - do wglądu;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty paszportowej na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
  Ważne: W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ paszportowy może żądać przedłożenia odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tozsamości lub obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy.
 2. dla osoby małoletniej:
  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (do pobrania w punktach paszportowych) - wypełniony czytelnie, (drukowanymi literami), podpisany przez rodziców (opiekunów) małoletniego.
  • kolorowa fotografia paszportowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
   • wyjątki:
    • fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami - jedynie osoby z wadami wzroku (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na nabytą lub wrodzoną wadę wzroku);
    • fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie zakrywa ani nie zniekształca owalu twarzy – jedynie osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP);
    • osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej w wymienionymi powyżej wymogami w zakresie wizerunku osoby, może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm,wykonana w ciagu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, majacą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy  do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty paszportowej na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
  • dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej, np: ważna legitymacja szkolna, do wglądu;
  • dotychczas posiadany dokument paszportowy małoletniego – do wglądu;
  • pisemna zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych:
   • wyrażona osobiście w organie paszportowym poprzez złożenie podpisów na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego wniosek, przedkładając do wglądu ważne dowody osobiste lub paszporty,
   • w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje prawo decydowania w istotnych sprawach dziecka (pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej), bądź braku stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego,
   • w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców - pisemna zgoda tego rodzica na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu, poświadczona przez organ paszportowy (inny wojewoda lub konsul za granicą) lub notariusza (w przypadku notariusza za granicą wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille i załączenie tłumaczenia przysięgłego dokumentu); oswiadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie: wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku... (imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka);
   • w przypadku opiekunów prawnych - zaświadczenie o sprawowaniu opieki prawnej;
   • w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego - aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego;
   • w przypadku zgonu jednego z rodziców - akt zgonu rodzica;

   Ważne:  W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ paszportowy może żądać przedłożenia odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego lub dane zwarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osobowych.

Od 28 sierpnia 2006 r. nie dokonuje się wpisów dzieci do paszportów rodziców. Dotychczasowe wpisy straciły ważność 26 czerwca 2012 r.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja - wydanie dokumentu paszportowego:

 • Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów. Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem, składanym na wniosku,
 • Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania, zaś wydany dziecku, które nie ukończyło 13 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania,
 • Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od jego wydania.

OPŁATY:

W przypadku osób pełnoletnich:

 1. Opłata za wydanie paszportu - 140,00 zł (należy sprawdzić uprawnienia do ulgi).
 2. Ulgowa opłata za wydanie paszportu - 70 zł (przysługuje po udokumentowaniu):
 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniom i studentom,
 • rodzicom i małżonkom rodziców, członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny

Ulgowa opłata za wydanie paszportu - 35 zł, (przysługuje po udokumentowaniu):

 • osobom uczącym się w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (po okazaniu dokumentu potwierdzającego pobieranie nauki i ważnej KDR);
 • osobom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, członkom rodzin wilodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (po okazaniuważnej KDR).

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,
 • osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 • zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, tj. nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL;
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
 • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenia granicy.

Wysokość obniżonej opłaty ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego, o którym mowa a art.23 ust 1 pkt. 3, 4 i 5 ustawy o dokumentach paszportowych - 30 zł

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.


W przypadku osób małoletnich:

 • 30 zł - ulgowa opłata za wydanie paszportu dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku paszportowego nie ukończyły 13 roku życia (dzieci objęte ustawowo określonym obowiązkiem szkolnym po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi np:potwierdzającego realizację obowiązku szkolnego);
 • 15 zł - ulgowa ołata za wydanie paszportu dla dzieci do 13 roku życia, członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny (po okazaniu ważnej karty);
 • 60 zł - pełna opłata paszportowa dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku paszportowego nie ukończyły 13 roku życia;
 • 70 zł - ulgowa opłata za wydanie paszportu od osób małoletnich, które w dniu złożenia wniosku paszportowego ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 roku życia (po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi);
 • 35 zł - ulgowa opłata za wydanie paszportu od dzieci, które w dniu złożenia wniosku paszportowego ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 roku życia, członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny (po okazaniu ważnej karty);
 • 140 zł - pełna opłata za wydanie paszportou od osób małoletnich, które w dniu złożenia wniosku paszportowego ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 roku życia;
 • Opłata za wydanie dla małoletniego paszportu tymczasowego, o którym mowa w art. 23 ust.1 pkt. 3,4 i 5 ustawy o dokumentach paszportowych (brak zwolnień i ulg) wynosi 30 zł.
 • Ulgowa opłata za wydanie paszportu dla osób małoletnich (po udokumentowaniu) przysługuje:
  • w wysokości 50% pełnej opłaty:
 • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom,
 • osobom niepełnosprawnym,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych,
 • osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.
 • w wysokości 75% pełnej opłaty:

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Nie pobiera się opłaty za paszport (po udokumentowaniu) od:

 • osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 • zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, tj. nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL;
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenia granicy.

Wysokość obniżonej opłaty ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą - w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Opłaty paszportowe wnosimy na:

 1. konto:
  1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  2. Biuro Budżetowo-Księgowe

  3. 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  4. z dopiskiem: opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport, np. "opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego".
 2. w Kasie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście "B", parter, pokój nr 68,
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 11.00 – 15.00
  wtorek – piątek: 10.00 – 14.00
  Telefon: 22 695 73 88

  Istnieje mozliwość uiszczenia opłaty paszportowej w niektórych punktach paszportowych:

 1. w Referacie Paszportów nr 1 w Warszawie, ul. Krucza 5/11 – wejście "B" w funkcjonującej na terenie urzędu agencji finansowej po pobraniu opłaty manipulacyjnej
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 10.00 – 17.30
  wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
 2. w Referacie Paszportów nr 3 w Warszawie, ul. Floriańska 10 – odpłatnie w funkcjonującej na terenie urzędu agencji finansowej
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 10.00 – 17.30
  wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
 3. w Referacie Paszportów nr 4 w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 – w kasie urzędu dzielnicy (Wydział Obsługi Mieszkańców - parter), po pobraniu numerka "F"
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 18.00
  wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
 4. w Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Grochowska 274 – w kasie urzędu dzielnicy
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 18.00
  wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
 5. w Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Słowackiego 6/8 – w kasie urzędu dzielnicy
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 18.00
  wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
 6. w Terenowym Punkcie Paszportowym Ochota w budynku Urzędu m. st. Warszawy.  Warszawa, pl. Starynkiewicza 7/9 odpłatnie w funkcjonującej na terenie urzędu agencji finansowej.
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 10.00 – 17.30
  wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
 7. w Terenowym Punkcie Paszportowym Bemowo w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 70 – w kasie urzędu dzielnicy: parter – po pobraniu numerka "J"
  I piętro – po pobraniu numerka "K"
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 18.00
  wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
 8. w Terenowym Punkcie Paszportowym Bielany w Urzędzie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Stefana Żeromskiego 29 - w kasie urzędu dzielnicy
 9. w Terenowym Punkcie Paszportowym w Legionowie, Legionowo, ul. Józefa Piłsudskiego 41 – w kasie urzędu,
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 18.00
  wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
 10. w Terenowym Punkcie Paszportowym w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, pok. 20 – w kasie urzędu ,
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 17.00
  wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
 11. w Terenowym Punkcie Paszportowym w Wołominie, Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200, za pok. nr 14.
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 14.00
  wtorek – piątek: 8.00 – 13.00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Czas oczekiwania na paszport wynosi do miesiąca.

Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi do 2 tygodni.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Poniższe godziny pracy nie są godzinami pracy punktów obsługi paszportowej

 1. Wydział Spraw Obywatelskich
  Oddział Paszportów
  00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11
  Telefon: 22 695 73 02
  Infolinia paszportowa: 22 695 73 88
  E-mail: paszport@mazowieckie.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 – 16.00
 2. Oddział Spraw Obywatelskich w Delegaturze
  Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie

  06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7,
  E-mail: paszporty.ciechanow@mazowieckie.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 10:00-18:00
  wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00
 3. Oddział Spraw Obywatelskich w Delegaturze
  Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce

  07-410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 15,
  E-mail: paszporty.ostroleka@mazowieckie.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 10:00-18:00
  wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00
 4. Oddział Spraw Obywatelskich w Delegaturze
  Placówce Zamiejscowej w Płocku

  09-402 Płock, ul. 3 Maja 16,
  E-mail: paszporty.plock@mazowieckie.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 10:00-18:00
  wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00
 5. Oddział Spraw Obywatelskich w Delegaturze
  Placówce Zamiejscowej w Radomiu

  26-600 Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53,
  E-mail: paszporty.radom@mazowieckie.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 10:00-18:00
  wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00
 6. Oddział Spraw Obywatelskich w Delegaturze
  Placówce Zamiejscowej w Siedlcach

  08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38,
  E-mail: paszporty.siedlce@mazowieckie.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek: 10:00-18:00
  wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody (adres - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Paszportowy Portal Informacyjny - umozliwia sprawdzenie stanu realizacji wniosku paszportowego.

INFORMACJE DODATKOWE:

PASZPORT TYMCZASOWY:

 1. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.
 2. Paszporty tymczasowe wydaje się:
  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
  • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ma charakter czasowy.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego (dla osób pełnoletnich i małoletnich) - 30 zł

WYMIANA PASZPORTU:

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest zobowiązana wystapić o jego wymianę niezłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji adminstracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych zamieszczonych w paszporcie, tj. nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwiedzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przedywających za granicą, termin, o którym mowa wyżej, wynosi 4 miesiące.

 

ZGŁOSZENIE UTRATY I ZNISZCZENIA WAŻNEGO DOKUMENTU PASZPORTOWEGO:

 • Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby (art. 36 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych)
 • Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany. Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest zobowązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, policji lub innego organu administracji publicznej (art. 36 ust. 2 i 3 ustawy o dokumentach paszportowych).

Dokument paszportowy traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu.

DRUGI PASZPORT:

Ustawa przewiduje możliwość wydania tej samej osobie drugiego paszportu w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności uzasadnionych:

  • względami ochrony życia i zdrowia tej osoby;
  • poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez niego działalności humanitarnej;
  • posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa;
  • względami bezpieczeństwa państwa;
 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. Osoba, która otrzymała decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą konsula. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed upływem 3 miesięcy od daty wydania decyzji ministra o zgodzie na wydanie drugiego paszportu.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

UWAGA:
Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej.
Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach obsługi paszportowej.

 1. Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego:
 2. Wzór zgłoszenia utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego
Czas wytworzenia informacji: 2015-07-02 14:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Kępka
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-16 10:00:38 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Kępka
Czas modyfikacji informacji: 2015-07-02 14:58:07 Osoba modyfikująca informację: Roman Pietryka
  ilość odwiedzin: 564109