Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ DO SPRAW WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ WPS-IX
A A A

Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej WPS-IX

Kierownik Oddziału:

Wiesława Puciłowska

Tel. 22 695 71 10,
pokój nr 39
e-mail: wpucilowska@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w tym:
  a) wydawanie i cofanie zezwoleń na ich prowadzenie;
  b) prowadzenie rejestru placówek i ośrodków;
  c) prowadzenie rejestru wolnych miejsc w placówkach i ośrodkach;
 2. Kontrola nad:
  a)
  realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, wykonywanych przez:

         - jednostki samorządu terytorialnego,

         - jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy  zastępczej,

  b) zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;

 3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przez samorząd województwa zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych;
 4. Ustalanie potrzeb w zakresie finansowania pobytu w pieczy zastepczej małoletnich cudzoziemców przebywających na terenie wojeództwa;
 5. Zasięganie informacji o sposobie realizacji przez samorząd gminny, powiatowy
  i województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 6. Monitorowanie i kontrola realizacji przez jednostki samorządu zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przepisów ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych
  i resortowych wykonywanych przez samorządowe jednostki organizacyjne i na ich zlecenie przez podmioty niepubliczne w związku z przepisami dotyczącymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej oraz innymi przepisami
  w zakresie pomocy rodzinom;
 8. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz realizowanych programów.

Stanowiska ds. realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 22 695 71 15, pokój 31
      22 695 71 17

Stanowiska ds. realizacji zadań związanych z zadaniami gminy w zakresie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ora zpowiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 22 695 71 28 i 22 695 71 19, pokój nr 38

Stanowiska ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych
tel. 22 695 71 43, pokój 40
      22 695 71 44
      22 695 71 45
      22 695 71 46

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-02-13 12:34:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Katarzyna Karmeluk
Czas udostępnienia informacji: 2014-03-21 10:27:08 Osoba udostępniająca informację: Katarzyna Karmeluk
Czas modyfikacji informacji: 2015-02-13 12:35:25 Osoba modyfikująca informację: Patrycja Kołecka-Kozłowska
  ilość odwiedzin: 1219