Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE PRZYSUCHA, OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NUMER 483/1, 466/1, 677/1 ORAZ 876/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

·          numer 483/1 o powierzchni 0,0299ha, położonej w gminie Przysucha, w obrębie Janików,

·          numer 466/1 o powierzchni 0,0098ha, położonej w gminie Przysucha, w obrębie Janików,

·          numer 677/1 o powierzchni 0,0162ha, położonej w gminie Przysucha, w obrębie Janików,

·          numer 876/1 o powierzchni 0,0228ha, położonej w gminie Przysucha, w obrębie Janików,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2012 z dnia 9 stycznia 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów-Przysucha-Szydłowiec-Wierzbica na odcinkach od 10+195 do km 10+972, od km 11+400 do km 11+860, od km 12+400 do km 13+190, od km 13+770 do km 17+150, od km 18+400 do km 19+667, na terenie powiatu przysuskiego, (gminy: Potworów, Przysucha) województwa mazowieckiego” - kategoria obiektów budowlanych XXV, XVI, XXVIII, stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 6 marca 2012r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-23 09:20:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-23 09:21:33 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1130