Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 124/1 I DZ. NR 127/2)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w gminie Staroźreby obręb Bromierz Wieś, oznaczone w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna:

- nr 127/2 o pow. 0,2100 ha,  zajęta pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr 31 196 „Kłaki - Staroźreby” (obecnie: nr 2914 W),

- nr 124/1 o pow. 0,8900 ha,  zajęta pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr 31 197 „Staroźreby – Kolonia - Warszewka” (obecnie: nr 2915 W),

stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Płockiego.

 

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.117,118.2012.

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25 07:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-25 08:01:08 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1072