Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt zajęty pod drogę publiczną –  drogę powiatową:

 

- nr 31245 / Płock – Borowiczki – Wykowo – Białobrzegi - Niesłuchowo/ - nowy  nr  drogi  5204 W, oznaczony na mapie z projektem podziału działki nr 131 przyjętej przez ODGiK przy Starostwie Powiatowym w Płocku z dniu 1 grudnia 2008 r.  za nr ewidencyjnym 2761-128/07  jako  działka  nr 131/1 o  pow. 0,0754 ha, położona w obrębie Białobrzegi, jednostka ewidencyjna Bodzanów,

, stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Płockiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 2623143). 

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą: SPN-P.7533.74.2012

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08 08:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-08-08 08:13:32 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1120