Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ POŁOŻONYCH W GMINIE SIERPC, OBRĘB STUDZIENIEC - DZIAŁKI NR 90/1 I 90/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), wydana została decyzja nr 1/P/13 potwierdzająca nabycie przez Powiat Sierpecki prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną –powiatową nr 31111 (nowy nr drogi 3714W) położonych w obrębie Studzieniec, gm. Sierpc oznaczonych jako działki nr 90/1 o pow.  0,0552 ha i nr 90/2 o pow. 0, 98 ha.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203.  sygn.akt: SPN-P.7533.164.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-15 10:06:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-15 10:08:23 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1361