Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA - GMINA RASZYN OBRĘB 18 SĘKOCIN STARY, DZ. EW. NR 302/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.), art. 8 oraz art. 113 ust. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 267)

– informuje, że prowadzone jest z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,  położoną w gminie Raszyn w obrębie 18 Sękocin Stary, oznaczoną jako działka ew. nr 302/2 o pow. 0,0008 ha,

przeznaczoną zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 392/II/2014 z dnia 26.09.2014r. znak. WIŚ-II.7820.1.3.2013.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod.: „Budowę  odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz ”na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł „Janki Małe”- skrzyżowanie  z DW 721”.

Odszkodowanie za utracone prawa rzeczowe przysługuje byłym właścicielom, użytkownikom wieczystym i uprawnionym z tytułu ograniczonych praw rzeczowych.

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-14 14:29:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-14 14:30:41 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 53