Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział P. Stefanii Widajewskiej – wynoszący ½ części – w prawie własności nieruchomosci położonej w w obrębie Sierpc, m. Sierpc oznaczonej jako działka nr 278/3 o pow. 0,0124 ha, które stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem 23 lutego 2011 r. na  podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: WI.P.TM.7119-D/1/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 na odcinkach: od 388+676,55 do km 392+395,50 i od km 393+275,00 do km 394+317,50” utrzymanej w mocy decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. znak: BP-5/6pg-772-66-204/10/11.  Pani Stefania Widajewska zmarła, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

Sygnatura akt: SPN-P.7570.18.2012

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-13 07:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-13 07:57:11 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1389