Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W DAWIDACH, W GMINIE RASZYN
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz.1601) i art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 154, poz.958)  oraz art.114 ust.3 i 4, art.115 ust.3 i  art.124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Dawidach, gmina Raszyn oznaczonej jako działka ew. nr 58/2 o pow. 0,2100 ha  poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części ww. działki o pow. 0,0120 ha prac związanych z przebudową urządzeń melioracji – likwidacją istniejących drenów i ułożeniem kanału z rur PCV (L=14m) oraz budową studni kanalizacyjnej, w związku z realizacją celu publicznego – budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 (Południowa Obwodnica Warszawy) – odcinek węzeł „Lotnisko” (z węzłem), - węzeł „Puławska” ( z węzłem) wraz z przebudową infrastruktury technicznej, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę z dnia 31.10.2008 r. -  decyzja nr 349/08.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Czas wytworzenia informacji: 2010-03-29 10:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2010-06-21 14:05:00 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1996