Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH STWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - GMINA BORKOWICE, OBRĘB RUSZKOWICE, DZ. NR 1303/3, 252/1, 277/6
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - informuje, że na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2015 r. znak: NI-I.7741.183.2013.AP, uzupełniony przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2015 r. znak: jw., toczą się postępowania administracyjne, w sprawach wydania decyzji potwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości, oznaczonych na mapie do celów prawnych jako działki:

  • numer 1303/3 o powierzchni 0,0076 ha,
  • numer 252/1 o powierzchni 0,0021 ha,
  • numer 277/6 o powierzchni 0,0029 ha,

położonych w powiecie przysuskim, gminie Borkowice, obręb Ruszkowice, zajętych pod drogę publiczną – wojewódzką nr 727 Klwów – Przysucha – Szydłowiec.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-01 10:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-01 10:32:07 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 31