Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU – GMINA TROJANÓW, OBRĘBY: RUDA – DZ. NR 32,72, DĘBÓWKA – DZ. NR 153, PRANDOCIN – DZ. NR 309, NA WŁASNOŚĆ GMINY TROJANÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogę publiczną – gminną, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Trojanów:

  • grunt położony w obrębie Ruda gmina Trojanów, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki nr 32 o pow. 0,20 ha i nr 72 o pow. 1,75 ha,- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną – gminną Nr 3651015, relacji: Żabianka – Ruda – gr  woj. lubelskiego.
  • grunt położony w obrębie Prandocin gmina Trojanów, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 309 o pow. 0,15 ha,
  • grunt położony w obrębie Dębówka gmina Trojanów, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 153 o pow. 1,67 ha, - a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną – gminną Nr 3651001 relacji: (dr. 36569) gr. gm. Sobolew – Prandocin.

W związku z powyższym informuję, że osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 310 (tel. 25 632-50-33).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S.7533.45, 46 i 47.2015.JM

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-21 12:08:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-21 12:12:31 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 55