Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU - OBRĘB ZŁOTA, GMINA RYBNO, DZ. NR 136, 165, 190/1, 192/1, 225, 238
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzi, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, nabycia przez Gminę Rybno prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – część drogi gminnej nr 383412 „Złota – Emilianów – dr. gm. nr 382803 /Gągolin Płn./” (obecnie nr 380512W „Złota – Emilianów – dr. gm. nr 382803 /Gągolin Płn. gm. Kocierzew woj. łódzkie/”) oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 136 o pow. 0,9900 ha, nr 165 o pow. 0,3800 ha, nr 190/1 o pow. 0,2800 ha, nr 192/1 o pow. 0,0100 ha, nr 225 o pow. 1,2800 ha i nr 238 o pow. 0,6600  ha, położone w obrębie Złota, gmina Rybno.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w przedmiotowej sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, pok. 307 (tel. 24 235 11 23) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.1.2015.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-20 08:36:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-20 08:38:02 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 11