Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ODSZKODOWAWCZYCH ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE SZYDŁOWIEC, OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NUMER: 442, 447, 551, 845/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

  • numer 442 o powierzchni 0,7900 ha, położoną w gminie Szydłowiec, obręb Wola Korzeniowa,
  • numer 447 o powierzchni 0,1100 ha, położoną w gminie Szydłowiec, obręb Wola Korzeniowa,
  • numer 551 o powierzchni 0,2600 ha, położoną w gminie Szydłowiec, obręb Wola Korzeniowa,
  • numer 845/1 o powierzchni 0,0610 ha, położoną w gminie Szydłowiec, obręb Wola Korzeniowa,

które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., znak: WIŚ-R.7820.1.37.2.2012.IM zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od km 503+357,16 do km 505+109,25 – ETAP III

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-18 10:08:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-18 10:10:08 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 35