Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – GMINNE, POŁOŻONYCH W GMINIE BIELSK
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone są, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, przez Gminę Bielsk prawa własności gruntów:

  1. Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310217  Bolechowice-Gilino (nowy nr drogi 290117 W)  położonych w obrębie Gilino – działka nr 304 o pow. 0,73 ha.
  2. Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310218 Niszczyce-Kłobie-Gilino-Piączyn (nowy nr drogi 290118 W)  położonych w obrębie Gilino – działka nr 197 o pow. 0,27 ha i nr 216 o pow. 4,41 ha
  3. Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310223 Ciachcin–Kuchary-Jeżewo-Gilino (nowy nr drogi 290123 W)  położonych w obrębie Kuchary-Jeżewo  – działka  nr 152 o pow. 1,56 ha, w obrębie Ciachcin – działka nr 6 o pow. 0,48 ha i w obrębie Gilino – działka nr 371 o pow. 0,13 ha.
  4. Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310224 Ułtowo – Rudowo – Leszczyn Księży – granica gminy /Ciółkowo/ (nowy nr drogi 290124 W)  położonych w obrębie Leszczyn Księży – działki nr 68 o pow. 0,93 ha, nr 303 o pow. 0,70 ha i nr 336 o pow. 1,36 ha oraz w obrębie Rudowo – działka nr 146 o pow. 0,87 ha.
  5. Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310225 – Leszczyn Szlachecki – Lubiejewo - Zagroba (nowy nr drogi 290125 W)  położonych w obrębie Leszczyn Księży – działki nr 258 o pow. 0,36 ha i nr 363 o pow. 0,70 ha, w obrębie Leszczyn Szlachecki – działka nr 96 o pow. 0,4045 ha, w obrębie Lubiejewo – działka nr 53 o pow. 0,43 ha.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 , pok. 203 (tel. 24 2623143) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Niniejsze sprawy prowadzone są  pod sygnaturą: SPN-P.7533.177-182.2012 i SPN-P.7533.184.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-04 16:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-04 16:11:32 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1650