Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1500/2012
A A A

Na podstawie art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.), w związku z art. 4 pkt 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94) oraz art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

potwierdzam

    I.                Nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Aleje Jerozolimskie, położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 83/2 o pow. 0.0076 ha
z obrębu 2-08-12
.

 II.                Nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. przez Polskie Koleje Państwowe S.A. (dalej PKP S.A.) prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie
I decyzji.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat tj. do dnia 1 czerwca 2102r.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje bez wniesienia pierwszej opłaty
i opłat rocznych.

III.                Nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie opisanym w punkcie I decyzji, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

IV.                Ostateczna decyzja stanowi podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa i prawa użytkowania wieczystego.

SPN-II.7520.539.2008.MS

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25 08:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-25 08:29:48 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1136