Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPR. WYWŁASZCZENIA (MICHAŁOWICE)
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że została wydana decyzja (nr 2194/2011 z dnia 01.09.2011r.) o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, położonych w gminie Michałowice, w obrębie Sokołów, oznaczonych jako działki ew. nr 262 o pow. 0,3470 ha i nr 333/3 o pow. 0,3201 ha, objętych  decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 340/06 z dnia 3 marca 2006 r. znak: WRR.II.7047-D/217/05 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniem z droga krajowa nr 7 i z przebudową infrastruktury technicznej – część I – odcinek zlokalizowany  poza granicami m. st. Warszawy”.Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pokój nr 240.

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-29 10:07:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-29 10:08:17 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1341