Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO - DZIAŁKI NR 194/1 I 194/2 W OBRĘBIE JURYSZEWO, GM. RADZANOWO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji nabycia przez Powiat Płocki z mocy prawa, prawa własności gruntów, zajętych pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr 31 217 „Rogozino – Blichowo - Bulkowo” (obecnie: nr 2935 W), położonych w obrębie Juryszewo, gm. Radzanowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 194/1 o pow. 0,1814 ha i działka nr 194/2 o pow. 4,48 ha (stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 194 istniejącej w dniu 31.12.1998 r.).

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.194,195.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-04 16:34:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-04 16:34:23 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1303