Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE, W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - DZIAŁKA NR 18/3 Z OBRĘBU 4-03-08
A A A

Wojewoda Mazowiecki –stosownie do art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1  i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), w związku z art.  6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz.958)  – informuje o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny – „budowa Trasy Mostu Północnego w ciągu drogi krajowej nr 61 na odcinku od węzła z ul. Marymoncką, Wybrzeżem Gdyńskim i ul. Pułkową w dzielnicy Bielany do węzła z ul. Modlińską w dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawa” - nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 18/3 z obrębu 4-03-08, o powierzchni  0,0012 ha.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie wywłaszczeniowe.

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-10 11:27:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-10 11:28:26 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1439