Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZENEJ
A A A

Rejestry, ewidencje, wykazy prowadzone przez Wydział Polityki Społecznej

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji/archiwum: Sposoby i zasady udostępniania  danych z rejestru: Oddział:
1 Rejestr ośrodków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych  Rejestr udostępniony na stronie www.mazowieckie.pl  Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
2  Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Rejestr udostępniony na stronie www.mazowieckie.pl Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
3 Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa  Rejestr udostępniony na stronie www.mazowieckie.pl Oddział Pomocy Środowiskowej 
4 Rejestr domów pomocy społecznej Rejestr udostępniony na stronie www.mazowieckie.pl, oraz publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Oddział Pomocy Stacjonarnej
5 Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 Rejestr udostępniony na stronie www.mazowieckie.pl
 Oddział Pomocy Stacjonarnej 
6  Rejestr placówek opiekuńczo wychowawczych
Rejestr udostępniony na stronie www.mazowieckie.pl, oraz publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 Oddział Pomocy Stacjonarnej 
7  Rejestr jednostek organizacyjnych posiadających status Centrum Integracji Społecznej
Rejestr udostępniony na stronie www.mazowieckie.pl  Oddział Rynku Pracy
8 Rejestr zakładów pracy chronionej  Rejestr udostępniony na stronie www.mazowieckie.pl  Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
9 Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe
 Rejestr udostępniony na stronie www.mazowieckie.pl
Oddział Programów i Analiz
10  Ewidencja i rejestr grobów i cmentarzy wojewnnych  Ewidencja dostępna na stronie www.groby.radaopwim.gov.pl 
Samodzielne Stanowisko ds. opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi
11 Wykaz ośrodków pomocy społecznej  Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl Oddział Pomocy Środowiskowej
12 Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie
Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl
Oddział Pomocy Środowiskowej 
13 Wykaz mniejszości narodowych i etnicznych
Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl   Oddział Programów i Analiz
14 Wykaz Powiatowych Urzędów Pracy
Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl
Oddział Rynku Pracy 
15 Wykaz placówek świadczących pomoc matkom z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl
Oddział Programów i Analiz
16 Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej  Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl   Oddział Pomocy Środowiskowej
17 Wykaz ośrodków dla cudzoziemców  Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl   Oddział Programów i Analiz 
18 Wykaz placówek pomocowych dla bezdomnych  Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl    Oddział Programów i Analiz
19 Wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl  Oddział Pomocy Stacjonarnej
20 Wykaz specjalistycznych osrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie  Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl   Oddział Pomocy Środowiskowej 
 21 Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej, swiadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie   Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl  Oddział Pomocy Środowiskowej 
22 Wykaz punktów konsultacyjnych, świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl  Oddział Pomocy Środowiskowej
23 Wykaz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodków wsparcia świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl  Oddział Pomocy Środowiskowej
24 Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl  Oddział Pomocy Środowiskowej
25 Wykaz środowiskowych domów samopomocy  Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl  Oddział Pomocy Środowiskowej
26 Wykaz jednostek specjalistycznego poradnictwa Wykaz dostępny na stronie www.mazowieckie.pl  Oddział Pomocy Środowiskowej

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-10 13:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-23 13:09:56 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2012-08-03 10:51:57 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 9033