Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez  Powiat Sierpecki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęte pod drogę publiczną –  drogę powiatową:

- nr 31117/Gójsk – Podlesie – granica województwa( Sosnowo)/-obecnie nr 140326 W, położona w obrębie Łazy, jednostka ewidencyjna Szczutowo, oznaczona jako działka nr 133 o pow. 0,8700 ha

-  nr 31117 / Gójsk – Podlesie – granica województwa ( Sosnowo) / - obecnie nr 140326 W, położona w obrębie Podlesie, jednostka ewidencyjna Szczutowo, oznaczona jako działka nr 42 o pow. 4,3800 ha

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji  nr 342  (znak SPN-P.7533.127.2012) i nr 343 ( znak SPN-P.7533.129.2012 ) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-23 13:36:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-23 13:37:48 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1098