Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ORGANIZACYJNY BKO-I
A A A

Oddział Organizacyjny BKO-I

Kierownik:

Piotr Staniewski
Telefon: 22 695 64 12,
Fax: 22 695 62 87,
pokój nr 58,
e-mail: pstaniewski@mazowieckie.pl

Udzielanie informacji dotyczących wniosków o udostępnianie informacji publicznej:
Telefon: 22 695 60 49, pok. 58

Zakres działania:

 1. Opracowywanie projektów zarządzeń w sprawie, ustalania i nowelizacji Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
 2. Opiniowanie projektów regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych  Urzędu;
 3. Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody i Dyrektora Generalnego dotyczących funkcjonowania Urzędu;
 4. Opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych ustalonych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
 5. Opiniowanie projektów porozumień zawieranych przez Wojewodę w sprawach wiążących się z funkcjonowaniem Urzędu;
 6. Przygotowywanie i opiniowanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego w zakresie organizacji;
 7. Prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego;
 8. Nadzorowanie realizacji ustaleń i zaleceń Wojewody i Dyrektora Generalnego 
  w sprawach należących do Dyrektora Generalnego;
 9. Realizowanie zadań związanych z podmiotową stroną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
 10. Realizowanie merytorycznych zadań związanych ze stroną Intranetową Urzędu;
 11. Koordynacja realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru pisemnych wniosków o dostęp oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;
 12. Przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewodę 
  z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych oraz prowadzenie ich rejestrów;
 13. Przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie ich rejestrów;
 14. Prowadzenie spraw zmierzających do rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami;
 15. Opiniowanie treści pieczęci stosowanych w Urzędzie;
 16. Prowadzenie wewnętrznego rejestru skarg i wniosków wpływających do Wydziału;
 17. Prowadzenie Punktu Informacyjnego Urzędu;
 18. Przyjmowanie wniosków o skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego;
 19. Obsługa sekretariatu Wydziału.
Czas wytworzenia informacji: 2013-09-12 10:20:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-07 10:18:46 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2013-09-12 10:20:24 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 36258