Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO DZ. NR 72–OBRĘB ŚMIŁOWO,NR 52, 264-OBRĘB BIELSK GMINA BIELSK,NR 77-OBRĘB MOGIELNICA,NR 35-OBRĘB SIEMIENIE GMINA DROBIN-OBSZAR WIEJSKI
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku  prowadzone jest, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenie nabycia na rzecz Powiatu Płockiego , nieruchomości zajętych pod drogę publiczną – drogę gminną:

  • nr 31 157 / Szumanie – Bielsk / - aktualny nr drogi 3759 W, położonej w obrębie Śmiłowo, jednostka ewidencyjna Bielsk, oznaczonego  w ewidencji gruntów jako działka nr 72 o pow. 1,97 ha oraz położonej w obrębie Bielsk, jednostka ewidencyjna Bielsk, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 52 o pow. 2,10 ha i nr 264 o pow. 0,47 ha.
  • nr 31 157 / Szumanie – Bielsk / - aktualny nr drogi 3759 W, położonej w obrębie Mogielnica, jednostka ewidencyjna Drobin – Obszar Wiejski, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 77 o pow. 2,02 ha oraz położonej w obrębie Siemienie, jednostka ewidencyjna Drobin – Obszar Wiejski, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 35 o pow. 3,44 ha.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16,  w pok. 321 (tel.24 235 11 24).

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturami: SPN-P.7533.48.2015,SPN-P.7533.50.2015, SPN-P.7533.51.2015, SPN-P.7533.52.2015

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-07 08:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-07 09:01:11 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 28