Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI W MAGNUSZEWIE
A A A

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 154, poz. 958) w związku z art. 15 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721 tekst pierwotny) – informuje się o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny jakim jest rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 79 – przejście przez miejscowość Magnuszew, na odcinku od km 55+530 do km 57+520 wraz z przebudową infrastruktury technicznej nieruchomości położonych w obrębie Magnuszew, gmina Magnuszew, powiat kozienicki nie posiadających uregulowanego stanu prawnego, oznaczonych jako działki o numerach:

  • numer 134/1 o powierzchni 0,0082 ha,
  • numer 308/1 o powierzchni 0,0046 ha,
  • numer 1129/1 o powierzchni 0,0233ha,
  • numer 131/12 o powierzchni 0,0138 ha. 

Jednocześnie zawiadamia się, iż jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie wywłaszczeniowe.

 

Czas wytworzenia informacji: 2010-03-29 22:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2010-06-21 15:05:00 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1997