Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM W GMINIE DOBRE W OBRĘBIE PORĘBY NOWE DZ. NR 197/1, 55/, 57/1, 196/1, 200/1, 201/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194  z późn.  zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za udział w 1/6 części w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Poręby Nowe gmina Dobre, oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działki:

-         nr 197/1 o powierzchni 0,0055 ha,

-         nr 55/1 o powierzchni 0,0567 ha,

-         nr 57/1 o powierzchni 0,0014 ha,

-         nr 196/1 o powierzchni 0,0037 ha,

-         nr 200/1 o powierzchni 0,0004 ha,

-         nr 201/1 o powierzchni 0,0014 ha,

 

które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 03.01.2011 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20/10 z dnia 10.11.2010 r., znak: WIŚ.II.KZ/PG.7119-D/355/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637  relacji Warszawa – Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów), sprostowanej postanowieniami Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.II. KZ/PG.7119-D/355/10 z dnia: 11.04.2011 r., 31.05.2011 r., 25.07.2011 r. i 13.10.2011 r. Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7570.136f,136g,136h,136i,136j i 136k.2011.JM

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-27 11:06:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-27 11:09:12 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1072