Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną –  część drogi wojewódzkiej 575 / Płock – Dobrzyków – Słubice – Iłów – Kamion – Śladów – Secymin Polski -Nowy Kazuń /, położonych w obrębie Radziwie jednostka ewidencyjna m. Płock oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki:

- nr 1004/3 o pow. 0,0203 ha

- nr 1004/5 o pow. 0,3436 ha

stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 292/P/2012 do Nr 293/P/2012 (znak SPN-P.7533.43,45.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-14 10:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-08-14 10:53:03 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1467