Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY GOSTYNIN DZ. NR 181/1, 18/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, iż grunt zajęty pod drogę publiczną –  drogę gminną: nr 311317 „ Wyrobki Lucieńskie – Bierzewice ” – nowy nr drogi 140217 W, położony w obrębie Bierzewice jednostka ewidencyjna Gostynin – Gmina Wiejska, oznaczony w rejestrze gruntów jako działki: nr 181/1 o pow. 0,4414 ha i nr 18/2 o pow. 0,0086 ha( stanowiące część działki nr 18 istniejącej w dniu 31 grudnia 1998 r. ) stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Gminy Gostynin.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 2623143).

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.163.2012

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-07 09:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-07 09:35:29 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1223