Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 192/2, 128/1, 128/6, 151/4, 151/5, 151/10, 151/15, 151/17)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji nabycia przez Powiat Płocki z mocy prawa, prawa własności gruntów, zajętych pod drogę publiczną: – część drogi powiatowej nr 31210 „Męczenino – Woźniki – Czerniewo - Staroźreby” (obecnie: nr 2928 W), położonych w gminie Staroźreby obręb Przedpełce, oznaczonych na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Płocku w dniu 11 lutego 2009 r. nr ewidencyjny 2651-37/08  jako:

- działka nr 192/2 o pow. 0,4222 ha,

- działka nr 128/1 o pow. 0,3148 ha,

- działka nr 128/6 o pow. 0,0069 ha,

- działka nr 151/4 o pow. 0,0221 ha,

- działka nr 151/5 o pow. 0,0099 ha,

- działka nr 151/10 o pow. 0,0698 ha,

- działka nr 151/15 o pow. 0,0079 ha,

- działka nr 151/17 o pow. 0,0082 ha.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.116,119-125.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-23 13:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-23 13:31:05 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1045