Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTĄ POD ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 577 ŁĄCK – RUSZKI NA ODCINKU ŁĄCK-GĄBIN W KM 0+105,97 DO 9+419,13
A A A

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13

 

 

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 12 października 2009 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.P.TM.7119-D/1/2008 z dnia 4 września 2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13 wraz z brakującą infrastrukturą techniczną” – położone w obrębie:

 1.  Łąck, gm. Łąck – działka nr 17/2  o pow. 5 m2,
 2.  Łąck, gm. Łąck – działka nr 61/1 o pow. 107 m2,
 3.  Łąck, gm. Łąck – działka nr 110/2 o pow. 126 m2,
 4.  Łąck, gm. Łąck – działka nr 96/1 o pow. 138 m2,
 5.  Łąck, gm. Łąck – działka nr 95/3 o pow.135 m2,
 6.  Łąck, gm. Łąck – działka nr 32/10 o pow. 232 m2,
 7.  Łąck, gm. Łąck – działka nr 1063/2 o pow. 2235 m2,
 8.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 158/2 o pow. 31 m2,
 9.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 56/3 o pow. 157 m2,
 10.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 56/5 o pow. 23 m2,
 11.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 59/1 o pow. 55 m2,
 12.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 142/2 o pow. 155 m2,
 13.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 176/2 o pow. 177 m2,
 14.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 262/2 o pow. 232 m2,
 15.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 263/3 o pow. 52 m2,
 16.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 263/2 o pow. 85 m2,
 17.  Wola Łącka, gm. Łąck – działka nr 581/1 o pow. 1776 m2,

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203. 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-01 11:06:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-01 11:07:43 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1206