Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE - GMINNE
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę  Stara Biała prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęte pod drogi publiczne –  drogi gminne:

- nr 313605 / Miłodróż – Stara Biała( obecnie nr 291306 W), położone w obrębie Biała Stara, jednostka ewidencyjna Stara Biała – Gmina Wiejska, oznaczone jako działka nr 55/2 o pow. 1,82 ha,

- nr 313604 / Włoczewo – Kamionki ( obecny nr 291322 W ), położone w obrębie Kamionki, jednostka ewidencyjna Stara Biała, oznaczone jako działki nr 9/1 o pow. 0,25 ha oraz nr 9/3 o pow. 0,03 ha/

- nr 313612/Dziarnowo – Nowe Bronowo (obecnie nr 291307W), położone w obrębie Dziarnowo, jednostka ewidencyjna Stara Biała, oznaczone jako działka nr 209/2 o pow. 1,0523 ha,

- nr  313608/Nowe Proboszczewice – droga wojewódzka nr 190/( obecnie nr 291304W), położone w obrębie Proboszczewice Stare, jednostka ewidencyjna Stara Biała, oznaczona jako działka nr 366 o pow. 0,37 ha.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji  Nr 93 i Nr 94 oraz Nr 97 i Nr 98 (znak SPN-P.7533.6-9.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-01 09:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-01 09:17:39 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1176