Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 74/2, 105/2, 2/2, 32/2,1/2, 202/2, 9/2 )
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Bulkowo prawa własności gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gminie Bulkowo oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

-        działka nr 74/2 o pow. 1,0500 ha (obręb Podleck Nowy) zajęta pod drogę publiczną  – część drogi gminnej nr 310620 „Turowo – gr. gminy – /Łątowo/” (obecnie: nr 290420W),

-        działka nr 105/1 o pow. 0,0100 ha (obręb Łubki Nowe) zajęta pod drogę publiczną  – część drogi gminnej nr 310605 „Słupca – przez wieś” (obecnie: nr 290405W),

-        działka nr 2/2 o pow. 0,0500 ha (obręb Blichowo) zajęta pod drogę publiczną  – część drogi gminnej nr 310617 „Golanki Górne – Golanki Dolne” (obecnie: nr 290417W),

-        działka nr 32/2 o pow. 0,4400 ha (obręb Szasty) zajęta pod drogę publiczną  – część drogi gminnej nr 310616 „Szasty –droga wojewódzka nr 232” (obecnie: nr 290416W „Szasty – droga powiatowa nr 3059 W”),

-        działka nr 1/2 o pow. 0,2000 ha (obręb Łubki Nowe) i działka nr 202/2 o pow. 0,4600 ha (obręb Słupca) zajęte pod drogę publiczną  – część drogi gminnej – część drogi gminnej nr 310604 „Nowe Łubki - Malenie” (obecnie: nr 290404W),

-        działka nr 9/2 o pow. 0,2400 ha (obręb Gniewkowo) zajęta pod drogę publiczną – część drogi gminnej nr 310614 „Gniewkowo – droga wojewódzka nr 216” (obecnie: nr 290414W„Gniewkowo – droga powiatowa nr 2934W”),

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 396/P/2012 do Nr 402/P/12 (znak SPN-P.7533.155-161.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-07 09:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-07 09:28:53 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1293