Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ POWIAT ZWOLEŃSKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - GMINA KAZANÓW, OBRĘB NIEDARCZÓW DOLNY WIEŚ, DZ. NR 214/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - informuje, że na wniosek Starosty Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 listopada 2013 r. znak: GMP.N.6820.1.31.2013, uzupełniony pismem z dnia 18 września 2014 r. znak jw., toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako działka:

  • numer 214/1 o powierzchni 0,0058 ha,

położonej w gminie Kazanów, obręb Niedarczów Dolny Wieś, zajętej pod drogę publiczną - powiatową Nr 34 553 Osuchów – Wólka Gonciarska (obecnie DP nr 4517W).

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-01 10:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-01 10:39:54 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 27