Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ OGÓLNY – WPS.VII
A A A

Oddział Ogólny WPS-VII 

Kierownik: 

Joanna Szczygielska 

Telefon: 22 695 71 90,
pok. 13

Kancelaria:

Tel. 22 695 71 93,
       22 695 71 91,
Fax. 22 695 71 01,
pok.  1
e-mail: wps@mazowieckie.pl  

Zakres działania:

 1. organizacja pracy i obsługa sekretariatu oraz punktu kancelaryjnego Wydziału;
 2. koordynacja zadań związanych z obsługą systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Wydziale;
 3. realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania Wydziału;
 4. planowanie, realizowanie, we współpracy z Biurem Kadr i Organizacji, zadań związanych z procesem naboru i zatrudnienia pracowników;
 5. prowadzenie spraw pracowniczych w Wydziale;
 6. realizowanie, we współpracy z Biurem Kadr i Organizacji, spraw dotyczących udzielania upoważnień pracownikom Wydziału;
 7. organizowanie zaopatrzenia w materiały biurowe dla pracowników;
 8. prowadzenie spraw związanych ze stażami, praktykami w Wydziale;
 9. realizowanie zadań, wynikających z zapewnienia spójnego systemu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;
 10. koordynacja zadań wynikających z ustawy o informacji publicznej w Wydziale;
 11. prowadzenie wydziałowego rejestru skarg i wniosków oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie;
 12. opracowywanie Planu Kontroli Zewnętrznych oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 13. współpraca z komórkami Wydziału w sprawach przygotowania i bieżącego uaktualnienia publikacji zamieszczanych na stronie internetowej Wydziału;
 14. koordynacja zadań związanych z zarządzaniem antykryzysowego w Wydziale;
 15. realizowanie zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Kierownictwa Wydziału w zakresie sporządzania informacji, wykazów i analiz;
 16. koordynacja zadań związanych z archiwizowaniem dokumentów. 
Czas wytworzenia informacji: 2014-07-04 11:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-18 12:37:12 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-07-04 11:40:18 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 35927