Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE POTWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA I PKP SA PRAW DO GRUNTU ZAJĘTEGO POD CZĘŚĆ LINII KOLEJOWEJ, POŁOŻONEJ W MIEŚCIE PIASTÓW, W POWIECIE PRUSZKOWSKIM, Z OBRĘBU 4, DZIAŁKI NR 278/9, /11, /16, /27, /30, /31, /34, 35, /36
A A A

Stosownie do art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” – informuję o zamiarze potwierdzenia:

1)       nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej, położonej w mieście Piastów, w powiecie pruszkowskim, z obrębu 4, oznaczonego jako działki ew. nr 278/9 o pow. 0.0105 ha, nr 278/11 o pow. 0.0118 ha, nr 278/16 o pow. 0.0183 ha, nr 278/19 o pow. 0.3178 ha, nr 278/27 o pow. 0.0554 ha, nr 278/30 o pow. 0.0276 ha, 278/31 o pow. 0.0185 ha, 278/34 o pow. 0.0264 ha, nr 278/35 o pow. 0.3097 ha, nr 278/36 o pow. 4.9708 ha.

2)       nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1) wraz z nabyciem z mocy prawa z dniem
1 czerwca 2003r. prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

                Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca w/w prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-20 12:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-19 13:40:53 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: 2012-11-20 12:31:48 Osoba modyfikująca informację: Leszek Chemperek
  ilość odwiedzin: 1315