Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W GMINIE MIASTA SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Miasta Sulejówek :

 

1.      grunt położony w Sulejówku:

l        w obrębie 10, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 19 o pow. 0,2707 ha,

 

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną - część ul. Zielonej
   w Sulejówku;

 

2.      grunt położony w Sulejówku:

l        w obrębie 10, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki: nr 69 o pow. 0,1618 ha i nr 98 o pow. 0,0641 ha,

          

        - a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną - część ul. Torfowej             w Sulejówku;

 

3.      grunt położony w Sulejówku:

l        w obrębie 9, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 45 o pow. 0,1793 ha,

 

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną - część ul. Świerkowej                   w Sulejówku;

 

4.      grunt położony w Sulejówku:

l        w obrębie 10, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 55 o pow. 0,1920 ha,

 

            - a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną - część ul. Wierzbowej
             w Sulejówku.

 

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności    do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. (25) 632-50-33).  Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7533.139,140,141 i 142.2012.JM

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-27 12:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-27 12:11:18 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1183