Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO (DZ. NR 74/2, 105/2, 2/2, 32/2, 1/2, 202/2, 9/2)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w gminie Bulkowo, oznaczone w rejestrze gruntów jako:

-        działka nr 74/2 o pow. 1,0500 ha (obręb Podleck Nowy) zajęta pod drogę publiczną  – część drogi gminnej nr 310620 „Turowo – gr. gminy – /Łątowo/” (obecnie: nr 290420W),

-        działka nr 105/1 o pow. 0,0100 ha (obręb Łubki Nowe) zajęta pod drogę publiczną  – część drogi gminnej nr 310605 „Słupca – przez wieś” (obecnie: nr 290405W),

-        działka nr 2/2 o pow. 0,0500 ha (obręb Blichowo) zajęta pod drogę publiczną  – część drogi gminnej nr 310617 „Golanki Górne – Golanki Dolne” (obecnie: nr 290417W),

-        działka nr 32/2 o pow. 0,4400 ha (obręb Szasty) zajęta pod drogę publiczną  – część drogi gminnej nr 310616 „Szasty –droga wojewódzka nr 232” (obecnie: nr 290416W „Szasty – droga powiatowa nr 3059 W”),

-        działka nr 1/2 o pow. 0,2000 ha (obręb Łubki Nowe) i działka nr 202/2 o pow. 0,4600 ha (obręb Słupca) zajęte pod drogę publiczną  – część drogi gminnej – część drogi gminnej nr 310604 „Nowe Łubki - Malenie” (obecnie: nr 290404W),

-        działka nr 9/2 o pow. 0,2400 ha (obręb Gniewkowo) zajęta pod drogę publiczną – część drogi gminnej nr 310614 „Gniewkowo – droga wojewódzka nr 216” (obecnie: nr 290414W„Gniewkowo – droga powiatowa nr 2934W”),

 Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.155-161.2012.

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-18 08:33:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-18 08:34:59 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1052