Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI W ZABORÓWKU, W GMINIE BELSK DUŻY
A A A

Na podstawie art. 15 ust. 2 i ust. 3, art. 16 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721 tekst pierwotny) w związku z art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 154, poz. 958) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z póź. zm.) – informuje się o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny jakim jest przebudowa drogi krajowej nr 7 i dostosowanie jej do parametrów drogi ekspresowej klasy S na odcinku Grójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380 nieruchomości położonej w obrębie Zaborówek, gmina Belsk Duży, powiat grójecki nie posiadającej uregulowanego stanu prawnego oznaczonej jako działka nr 169/3.

Jednocześnie zawiadamia się, iż jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie wywłaszczeniowe.

Czas wytworzenia informacji: 2011-02-11 13:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-02-11 13:04:36 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1871