Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY BBK-III
A A A

Oddział Finansowo-Księgowy BBK-III

Główny Księgowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

Małgorzata Kosyl
Telefon: 22 695 65 12
Fax: 22 695 62 05
pokój nr 62
e-mail: mkosyl@mazowieckie.pl

Zakres Działania: 

 1. prowadzenie spraw finansowych Urzędu w ramach środków dysponenta III stopnia, w tym:
  • realizacja wydatków, oraz pobór i odprowadzanie dochodów w zakresie określonym planem finansowym,
  • opracowywanie projektu planu budżetu na rok następny w zakresie wydatków i dochodów,
  • opracowywanie planu finansowego według szczegółowej klasyfikacji budżetowej, przy współudziale komórek merytorycznych,
  • opracowywanie wystąpień w sprawie korekt budżetu na rok bieżący,
  • sporządzanie zapotrzebowań na środki w zakresie realizowanych wydatków budżetowych,
  • sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania planu, przy współudziale komórek merytorycznych,
  • przygotowywanie danych, dokumentów i zestawień do wniosków o płatnośćw ramach realizowanych projektów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej;
 2. prowadzenie rachunkowości Urzędu, w tym w szczególności:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych (miesięcznych,  kwartalnych i rocznych),
  • sporządzanie sprawozdania rocznego – bilansu;
 3. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych;
 4. wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7;
 5. kompleksowa obsługa bankowości elektronicznej rachunków będących w dyspozycji Biura;
 6. obsługa systemu TREZOR w zakresie realizowanych zadań;
 7. prowadzenie rachunków działalności pozabudżetowej Urzędu w banku komercyjnym;
 8. prowadzenie rejestru zawartych umów finansowanych ze środków będących w dyspozycji Biura;
 9. dokonywanie wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych;
 10. prowadzenie kasy Urzędu;
 11. przygotowywanie zestawień danych finansowych w ramach projektu „Kultura Przejrzystości i Skrzętności Kosztów”;
 12. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym weryfikacja wniosków o udzielenie pożyczki z ZFŚS w ramach zadłużenia pracowników;
 13. obsługa finansowo-księgowa Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
Czas wytworzenia informacji: 2012-11-21 13:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Szymchel
Czas udostępnienia informacji: 2009-08-04 15:49:05 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Szymchel
Czas modyfikacji informacji: 2012-11-21 13:36:10 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 49637